Samuel Baidoo

Samuel Baidoo is choreograaf, danser en grafisch vormgever. Hij/Zij/Hen werkt vanuit hun eigen praktijk, maar maakt ook voorstellingen in opdracht en is één van de artistiek leiders van het kunstcollectief Hanafubuki. De afgelopen jaren werkte Samuel onder andere samen met Guy Cassiers, Maud LePladec, Yves Thuwis, Michiel Vandevelde, Nat Gras, Agostina D’Alessandro, toutpetit en Tuur Marinus.

Die verscheidenheid aan werk is ideaal om telkens uit te zoeken hoe vrij hen kan omgaan met uiteenlopende werkvormen. Elk maakproces begint voor hen met het aanleggen van een nieuw archief vol beelden, flarden tekst, filmstills, documentaires, muziekstukken of excerpts uit populaire cultuur zoals manga, series of films.

Dat archiveren ontbloot de inhoud waarmee hen verder aan de slag gaat. Zo associeert en connecteert Samuel met hun publiek van kinderen, families en/of (jong)volwassenen. Vanuit wisselende perspectieven naar hun eigen werk ende wereld om hen heen kijken, houdt hen scherp. Collaboraties zijn de basis van het plezier en de verdieping van Samuels dansant beeldend werk.

Samuel wordt blij van watermeloenen, felle kleuren, stereotype doorbrekende representatie van minderheidsgroepen in populaire cultuur en late avondbabbels met vrienden. Hen ijvert voor een inclusief en toegankelijk kunstenveld.

In seizoen 2023 - 2024 werkt Samuel aan Plum Road TeaDream dat wellicht in seizoen 2025 - 2026 in première zal gaan.

 

samuelbaidoo.tumblr.com